Pelbagai kesan akibat daripada peningkatan pemanasan global, antaranya ialah:-

 • tahap pencairan salji di Kutub Utara semakin tinggi
 • paras air laut semakin meningkat
 • keluasan saiz daratan semakin mengecil
 • kejadian bencana alam seperti banjir, kemarau serta kebakaran hutan
 • meningkatnya masalah kesihatan yang mengancam kehidupan sejagat
 • menjejaskan keluaran hasil pertanian dan lain-lain

Antara langkah yang wajar dilaksanakan untuk menangani pemanasan global ialah:-

 • Kempen kesedaran tentang penjagaan alam sekitar mesti dilaksanakan secara berkesan oleh semua pihak.
 • Penggunaan sumber tenaga yang mesra alam hendaklah diberikan keutamaan.
 • Pendidikan tentang alam sekitar kepada generasi muda hendaklah ditekankan sejak di bangku sekolah lagi.
 • Pendidikan alam sekitar kepada generasi tua juga penting dilaksanakan kerana segelintir daripada mereka hanya mementingkan kekayaan dan keuntungan semata-mata.
 • Maklumat tentang kesan yang terjadi akibat pemanasan global dan kesan pencemaran alam hendaklah disebarkan dengan meluas dengan pelbagai cara.
 • Pihak berwajib mestilah bersungguh-sungguh melakukan kajian agar fenomena pemanasan global dapat diminimumkan.
 • Penanaman semula hutan mesti dilakukan segera.
 • Program kitar semula mesti digiatkan.
 • Mengurangkan kadar pelepasan gas karbon monoksida dengan mengurangkan penggunaan kenderaan sendiri.
 • Mengawal dan seterusnya mengurangkan aktiviti rumah hijau.
 • Menggerakkan pertubuhan NGO yang berperanan menjalankan kempen antipemanasan global secara lebih agresif.
Advertisements