Kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar ketika menulis karangan ialah penggunaan ungkapan ‘ini kerana’,  dan ‘oleh itu’.

Cuba lihat contoh kesilapan penggunaan tersebut:-

  1. Ini kerana gejala sosial semakin kronik.
  2. Oleh itu semua pihak wajar bertindak dengan segera.
  3. Ini menunjukkan bahawa tidak wujud usaha yang keras dilakukan.

Jika diamati betul-betul ayat di atas, jelas sekali terdapat kekurangan iaitu dari segi subjek sama ada wujud ataupun kabur.

PEMBETULANNYA:-

  • Hal ini demikian kerana gejala sosial semakin kronik.
  • Oleh hal itu / Oleh sebab itu semua pihak wajar bertindak dengan segera.
  • Hal ini menunjukkan / Perkara ini terjadi menunjukkan bahawa tidak wujud usaha yang keras dilakukan.
Advertisements