Kata sendi ialah kata yang bertugas sebagai penghubung kata nama dengan kata lain dalam sesuatu ayat.

Kata sendi tidak boleh dieja rapat dengan kata nama yang mengikutnya:-

 • kekedai  X
 • ke kedai  √

Kata sendi tidak boleh digunakan secara berturutan:-

 • oleh kerana  X
 • demi untuk  X
 • demi kerana  X
 • selain dari  X
 • selain daripada  X
 • sejak dari  X
 • selain untuk  X
 • kerana untuk  X

Kata sendi hingga, sampai, di   dan ke dikecualikan daripada peraturan di atas dan boleh digunakan berturutan. Lihat contoh di bawah:-

 • Dari pagi hingga ke petang dia tidur.
 • Dia sampai di Kota Bharu pada pukul 3 petang.