Soalan 31 – 40 (10 soalan) bagi BM Kertas 1 Penilaian Menengah Rendah (PMR) merupakan soalan pemahaman Komsas dan pada tahun lepas (2009), 2 petikan yang ditanya  ialah:-

  • Prosa Tradisional – Raja Bersiung (Antologi Anak Bumi Tercinta)
  • Puisi Moden – Sajak ‘Seorang Guru Tua’ (Antologi Sehijau Warna Daun)

Dari segi logiknya, petikan-petikan di atas tidak akan ditanya lagi pada tahun ini (2010) …?