Mengesan kesalahan pada kata dan frasa yang bergaris.

12. Sultan yang ditabalkan(A) sebagai Yang di-Pertuan Agong tinggal(B) di Istana Negara yang terletak di ibu negara(C). Tiada kesalahan(D).

11. Banyak(A) kanak-kanak di kampung(B) itu tidak bersekolah kerana kesempitan(C) hidup. Tiada kesalahan(D).

10. Oleh sebab(A) ayah tidak turun(B) ke laut, keluarga kami makan nasi berlaukkan(C) dengan ikan kering sahaja. Tiada kesalahan(D).

9. Cikgu terlatih(A) daripada Institut Pendidikan Guru Kota Bharu sedang menjalani(B) latihan praktikal di sekolah saya semenjak(C) sebulan yang lalu. Tiada kesalahan(D).

Jawapan:

  • 9  > A (pelatih)
  • 10 > C (berlauk)
  • 11 > D
  • 12 > B (bersemayam)
Advertisements