Archive for April 16, 2010


Statistik pelajar terkini…?

STATISTIK SEKOLAH DAN PELAJAR 2010


(Data seperti pada 31 Januari 2010)
BILANGAN SEKOLAH
Rendah Menengah Jumlah
7,685 2,237 9,922
BILANGAN MURID (KEMASUKAN)
Rendah Menengah Jumlah
3,060,239 2,326,297 5,386,536

Acap kali penulis memberikan komen tentang frasa di atas. Tetapi nampaknya masih ada lagi orang kita yang tidak tahu bahasa (buta bahasa). Yang sedihnya pula, terdapat juga orang kita yang berkedudukan tinggi, pegawai besar dan mungkin juga guru bahasa yang buta bahasa ….. !

Dulu rasanya penulis telah menjelaskan bahawa frasa ‘kata-kata aluan’ ini SALAH dan sepatutnya ditukar kepada ‘kata alu-aluan’.

Lihat pembetulan  di bawah:-

  • kata-kata aluan  X
  • kata alu-aluan  √
  • ucapan-ucapan aluan  X
  • ucapan alu-aluan  √
Advertisement