STATISTIK SEKOLAH DAN PELAJAR 2010


(Data seperti pada 31 Januari 2010)
BILANGAN SEKOLAH
Rendah Menengah Jumlah
7,685 2,237 9,922
BILANGAN MURID (KEMASUKAN)
Rendah Menengah Jumlah
3,060,239 2,326,297 5,386,536