Di muka surat 459 Kamus Dewan Edisi ke-4, terdapat satu patah kata iaitu ‘genre’ (génré) yang sering kita temukan tetapi agak keliru tentang makna dan kegunaannya. Perkataan ‘genre’ membawa makna kategori atau jenis karya sastera atau seni yang dicirikan dengan sesuatu gaya, bentuk, atau kandungannya.

Contoh penggunaan dalam ayat:-

  • Genre sastera yang paling digemari ialah puisi.
  • Karya sastera terbahagi kepada beberapa genre yang mempunyai ciri-ciri yang tertentu.