Archive for April 19, 2010


Fakta penting:-

 • Kraf tangan bermaksud segala kerja halus / seni yang memerlukan daya cipta dan kemahiran tangan.
 • Kini penghasilan barangan kraf tangan telah mengalami perubahan yang drastik : telah wujud industri kraf tangan yang berskala besar yang mampu mengeksport hasilnya ke luar negara.

Antara sumbangan kraf tangan kepada perkembangan industri pelancongan:-

 1. menjadi pemangkin kepada perkembangan industri pelancongan.
 2. menjadi produk yang mempunyai kelainan dan keistimewaan yang mampu menarik minat para pelancong.
 3. mampu memperkenalkan negara melalui produk kraf tangan di peringkat global.
 4. meningkatkan jumlah pendapatan industri pelancongan melalui penjualan produk kraf tangan.
 5. menyediakan pakej lawatan istimewa kepada para pelancong.
 6. pihak bertanggungjawab boleh mengekploitasikan keistimewaan kraf tangan sebagai daya penarik.
 7. menyediakan peluang kerja  dan seterusnya dapat membantu meningkatkan taraf hidup rakyat dan seterusnya dapat meningkatkan kemakmuran negara.

Contoh soalan:-

1. Adalah dimaklumkan bahawa program lawatan terpaksa ditangguhkan.

2. Sungai yang terbesar di Malaysia adalah Sungai Pahang.

3. Projek kitar semula ini adalah bertujuan untuk menjaga alam sekitar.

4. Jawapan ini adalah berdasarkan buku teks.

5. Bantuan ini ialah untuk pelajar-pelajar miskin.

6. Aktiviti yang paling diminatinya ialah menari.

JAWAPAN/PEMBETULAN:-

 • 1. Dengan ini (kata pemeri tidak boleh menjadi kepala ayat)
 • 2. ialah ( ialah digunakan di depan kata nama: ialah + KN)
 • 3. adalah ditiadakan: Kata pemeri tidak boleh digunakan di depan kata kerja.
 • 4. adalah ditiadakan ( seperti jawapan ayat 3 )
 • 5. adalah
 • 6. ialah tarian ( ialah digunakan di depan kata nama: menari > kata kerja )

Contoh soalan:-

1. Hanya seorang dari peserta ekspedisi yang mengalami kecederaan.

2. Oleh kerana lapar, kanak-kanak itu menangis tanpa henti-henti.

3. Dia belum mengetahui akan keputusan yang diambil oleh ayahnya.

4. Minat sukan di kalangan pelajar semakin meningkat.

5. Antara sukan hoki dan bola sepak, saya lebih minat akan sukan hoki.

6. Buku cerita itu masih ada dengan adiknya.

7. Selain daripada membaca buku, pelajar juga ada yang menyiapkan kerja rumah.

8. Ayah begitu mengambil berat terhadap kebajikan anaknya.

9. Dia hidup di dalam kemiskinan setelah kematian bapanya.

JAWAPAN/PEMBETULAN:-

 • 1. daripada
 • 2. Oleh sebab / Kerana
 • 3. Kata sendi ‘akan’ ditiadakan.
 • 4. dalam
 • 5. dengan
 • 6. pada
 • 7. Selain
 • 8. tentang
 • 9. dalam

TEMA:-

 • Penyelesaian masalah bersandarkan nasib baik semata-mata.

PERSOALAN:-

 • Pertaruhan atau perjudian nasib boleh merugikan diri.
 • Sikap mementing diri sendiri.
 • Pemimpin yang mengambil kesempatan atas kelemahan rakyat.
 • Sikap pembohong seorang yang dipercayai.

WATAK & PERWATAKAN:-

 • Pak Belalang ~ seorang ahli nujum, suka berpura-pura bijak.
 • Raja Indera Maya ~ mudah terpedaya akan tipu helah, baik hati, sanggup menerima cabaran.

NILAI:-

 • Kasih sayang.
 • bertangggungjawab.
 • kejujuran.
 • kebijaksanaan.

PENGAJARAN:-

 • Kita hendaklah berhati-hati dalam apa juga tindakan.
 • Kita mestilah menepati janji.
 • Manusia mestilah menjauhi sikap suka menipu.