Contoh soalan:-

1. Adalah dimaklumkan bahawa program lawatan terpaksa ditangguhkan.

2. Sungai yang terbesar di Malaysia adalah Sungai Pahang.

3. Projek kitar semula ini adalah bertujuan untuk menjaga alam sekitar.

4. Jawapan ini adalah berdasarkan buku teks.

5. Bantuan ini ialah untuk pelajar-pelajar miskin.

6. Aktiviti yang paling diminatinya ialah menari.

JAWAPAN/PEMBETULAN:-

  • 1. Dengan ini (kata pemeri tidak boleh menjadi kepala ayat)
  • 2. ialah ( ialah digunakan di depan kata nama: ialah + KN)
  • 3. adalah ditiadakan: Kata pemeri tidak boleh digunakan di depan kata kerja.
  • 4. adalah ditiadakan ( seperti jawapan ayat 3 )
  • 5. adalah
  • 6. ialah tarian ( ialah digunakan di depan kata nama: menari > kata kerja )
Advertisements