Contoh soalan:-

1. Hanya seorang dari peserta ekspedisi yang mengalami kecederaan.

2. Oleh kerana lapar, kanak-kanak itu menangis tanpa henti-henti.

3. Dia belum mengetahui akan keputusan yang diambil oleh ayahnya.

4. Minat sukan di kalangan pelajar semakin meningkat.

5. Antara sukan hoki dan bola sepak, saya lebih minat akan sukan hoki.

6. Buku cerita itu masih ada dengan adiknya.

7. Selain daripada membaca buku, pelajar juga ada yang menyiapkan kerja rumah.

8. Ayah begitu mengambil berat terhadap kebajikan anaknya.

9. Dia hidup di dalam kemiskinan setelah kematian bapanya.

JAWAPAN/PEMBETULAN:-

  • 1. daripada
  • 2. Oleh sebab / Kerana
  • 3. Kata sendi ‘akan’ ditiadakan.
  • 4. dalam
  • 5. dengan
  • 6. pada
  • 7. Selain
  • 8. tentang
  • 9. dalam
Advertisements