Tidak banyak yang menyedari bahawa Angkatan Tentera Malaysia (ATM) menyediakan ruang dan peluang kerjaya yang menarik kepada para belia sama ada di peringkat pegawai mahupun bukan pegawai. Boleh dikatakan semua jenis kerjaya di luar sana terdapat dalam organisasi ATM misalnya doktor perubatan, jurutera, perakaunan, perundangan, pentadbiran, sanis dan teknologi, komputer, pembinaan dan lain-lain.

Kerjaya yang ditawarkan oleh ATM benar-benar mencabar dan boleh menjadi platform terbaik bagi seseorang untuk memperkembang bakat dan kepakaran masing-masing di samping peluang meningkatkan kenaikan pangkat yang menarik.

Bagi Tentera Darat (TD), terdapat beberapa pasukan (kor) yang memikul tanggungjawab dan peranan tersendiri, antaranya:-

 • Rejimen Askar Melayu Diraja (RAMD)
 • Rejimen Renjer Diraja (RRD)
 • Kor Armor Diraja (KAD)
 • Rejimen Semboyan Diraja (RSD)
 • Rejimen Askar Jurutera Diraja (RAJD)
 • Rejimen Artileri Diraja (RAD)
 • Rejimen Gerak Khas (RGK)
 • Kor Perkhidmatan Am (KPA)
 • Kor Kesihatan Diraja (KKD)
 • Kor Polis Tentera Diraja (KPTD)
 • Kor Risik Diraja (KRD)
 • Kor Perkhidmatan Diraja (KPD)
 • Kor Ordnans Diraja (KOD)
 • Kor Jurutera Letrik dan Jentera Diraja (KJLJD)
 • Kor Agama Angkatan Tentera (KAGAT)
 • Pasukan Udara Tentera Darat (PUTD)

HIERARKI PANGKAT PEGAWAI ANGKATAN TENTERA

 • Jeneral
 • Leftenan Jeneral
 • Mejar Jeneral
 • Brigadier Jeneral
 • Kolonel
 • Leftenan Kolonel
 • Mejar
 • Kapten
 • Leftenan


Advertisement