Kata Pemeri:

Mengesan kesalahan penggunaan kata pemeri dalam ayat.

  1. Adalah dengan ini dimaklumkan bahawa Majlis Graduasi ditangguhkan kerana beberapa masalah.
  2. Ketidakhadirannya ke sekolah pada pagi ini adalah disebabkan oleh masalah pengangkutan.
  3. Mata pelajaran Bahasa Melayu adalah merupakan mata pelajaran yang paling saya minati.
  4. Lelaki yang gemuk itu adalah bapanya.
  5. Buku novel ini ialah daripada datuknya.
  6. Latihan intensif yang dilaksanakan itu ialah untuk persiapan bagi kejohanan hoki antara juara sekolah kebangsaan.