PHISHING:-

  • Proses yang tidak bermoral (aktiviti jenayah) bertujuan untuk mendapatkan maklumat peribadi penting pengguna komputer.
  • Proses yang biasa dilakukan adalah dengan cuba memancing pengguna internet untuk mendapatkan kata laluan bagi akaun bank atau kad kredit melalui komunikasi elektronik.
  • Langkah biasa yang dilakukan adalah dengan menggunakan perantaraan e-mel untuk membawa pengguna ke laman palsu yang kelihatan tulen.
  • Pengguna perlu berhati-hati apabila membuat pembayaran dengan kad kredit atau debit secara dalam talian.

MALWARE:-

  • Singkatan kepada perkataan malicious software iaitu perisian yang dicipta untuk menyelinap masuk ke dalam sistem komputer tanpa pengetahuan pengguna.
  • Antara contoh malware termasuklah virus komputer, cecacing, trojan horses, spyware, adware yang berniat buruk.
  • Malware merupakan cara paling biasa penjenayah mendapatkan maklumat pengguna menerusi e-mel dan world wide web (www)