Begitulah bunyi tajuk majalah estidotmy keluaran Rabu 28 April 2010, edisi ke-98. Majalah terbitan Utusan Melayu (M) ini dibiayai sepenuhnya oleh MOSTI sebagai salah satu daripada program penggalakan Sains, Teknologi & Inovasi (PPSTI).

“ICT MERUBAH DUNIA” jika diteliti dengan sebelah mata, maka tiada apa-apa yang cacat celanya. Tapi sebagai guru bahasa, saya sedikit terkedu kerana isu keprihatinan tentang bahasa Melayu masih di takuk lama. Mengapakah saya berpendapat sedemikian?

Cuba perhatikan betul-betul ejaan kata ‘merubah’. Adakah betul ejaannya? Perkataan merubah berasal daripada kata dasarnya iaitu ‘ubah’ yang kononnya diimbuhkan dengan imbuhan awalan ‘mer-‘. Setahu saya, tidak pernah wujud imbuhan ‘mer-‘ dalam bahasa Melayu. Yang ada hanyalah me-, men-, mem-, meng-, menge-, dan meny-.

JADI … kenapakah hal ini masih berlaku? JAWABNYA ialah kurangnya rasa tanggungjawab dan keprihatinan kita dalam usaha memartabatkan bahasa sendiri. Lalu bahasa Melayu dipergunakan secara hentam kromo sahaja!

SEBENARNYA ejaan yang BETUL untuk merubah ialah mengubah kerana kata dasar ubah sesuai diimbuhkan dengan imbuhan awalan meng-.

  • ubah  + meng-  > mengubah BUKAN merubah
  • ubat  + meng-  > mengubat BUKAN merubat
  • ukur  + meng-  > mengukur BUKAN merukur

SEPATUTNYA tajuk ICT Merubah Dunia ditukarkan kepada ICT Mengubah Dunia.

ATAU jika mahu, boleh juga ditulis begini, “ICT Merobah Dunia”. Sila rujuk Kamus Dewan Edisi Ke-4.