Semua kata di atas ini bukannya kata daripada bahasa Melayu asli sebaliknya merupakan kata pinjaman daripada bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Maksud kata tersebut adalah seperti berikut:-

  • infak (Arab) membawa maksud pemberian atau sumbangan seperti wang dan sebagainya untuk kebajikan ( derma, sedekah ), contoh ayat:-
  1. Sekolah agama itu memerlukan infak daripada orang ramai untuk membolehkannya terus bernyawa.
  2. Dia selalu menginfakkan hartanya kepada yang memerlukan semata-mata kerana Allah.
  • infantri (Inggeris) bermaksud pasukan tentera berjalan kaki. Contoh ayat:-
  1. Rejimen Askar Melayu Diraja(RAMD) merupakan pasukan tentera infantri Malaysia.
  • infeksi (Inggeris) bermaksud dijangkiti kuman, ¬†penyakit, jangkitan atau dijangkiti oleh penyakit. Contoh ayat:-
  1. Petugas keselamatan itu mungkin terkena infeksi H1N1.
  • inferens (Inggeris) pula membawa maksud kesimpulan yang dibuat berdasarkan fakta atau rujukan tertentu. Contoh ayat:-
  1. Pelajar diminta mengemukakan inferens daripada uji kaji tersebut.