Terdapat 5 bentuk soalan peribahasa yang biasa dikemukakan di peringkat SPM iaitu:-

  1. Menyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan situasi.
  2. Menyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan ayat.
  3. Mengisikan tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai.
  4. Mengemukakan makna peribahasa.
  5. Membina ayat menggunakan peribahasa.

Soalan peribahasa ditanyakan melalui soalan 3(e) dan jumlah markahnya ialah 6 ( 6 soalan ).

  • Menyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan situasi.
  1. Baca petikan di bawah ini dengan teliti, kemudian kemukakan 3 peribahasa yang menggambarkan situasi tersebut.

Amin dijaga dan dididik oleh ibu bapanya dengan kasih sayang yang melimpah ruah. Namun Amin langsung tidak berterima kasih kepada ibu bapanya sebaliknya dia sanggup membuang mereka setelah dia dewasa. Kini ibu bapanya hidup kesepian tanpa kasih sayang seorang anak.

  1. Bagai menatang minyak yang penuh.
  2. Seperti kacang lupakan kulit.
  3. Sebatang kara