Kita masih lagi berbincang tentang kosa kata klasik yang banyak ditemukan ketika kita menelaah buku antologi. Di bawah ini penulis akan menghuraikan makna dan contoh penggunaannya dalam ayat.

  • kencana > emas …. terimalah anak-anakan kencana ini.….
  • kesuma > bangsawan / golongan atasan … benarlah titah duli kesuma
  • kendak > berzina / bermukah … Hatta antara itu Hang Kasturi pun berkendak dengan seorang dayang-dayang….
  • kaus > kasut / sepatu … Hamba minta tuan tolong belikan kaus barang sepasang..
  • kecindan > jenaka, gurau senda / kelakar
  • kandil > lampu / pelita … Tiap-tiap malam perempuan itu akan memasang semua kandilnya.
  • keti > seratus ribu … Ada dua keti rakyat berhimpun di ….