Sekali lagi penulis mengutarakan beberapa patah kata klasik bersama-sama dengan makna dan penggunaannya dalam ayat:-

  • jendera > lena atau nyenyak : Lalu ia beradu tersangat jendera.
  • jorong > tempat letak sirih yang berbentuk bulat : Maka sirih pada jorong emas dipersembahkan oranglah kepada raja.
  • jong > kapal layar China : Maka dihimpunkan delapan puluh jong
  • kalakian > ketika itu / kala itu : Kalakian tersebutlah pula baginda berdua-duaan dengan inang istana.
  • kali > sungai : Bunga kemboja di tepi kali.

Tepak sirih