• Kata ‘gurindam’ berasal daripada bahasa Sanskrit.
  • Setiap untai gurindam mengandungi 2 baris.

Contoh:

Barang siapa tiada mengenal agama,
Sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.
  • Rima hujung gurindam sama iaitu a-a.
  • Baris pertama gurindam disebut syarat, sementara baris kedua disebut jawab.
  • Penyampaian gurindam adalah serius, tidak berjenaka, tidak berteka-teki dan tidak menyindir.
  • Gurindam ialah puisi bertulis.
  • Gurindam berperanan sebagai alat yang digunakan untuk menyampaikan pengajaran dan mendidik.

    Advertisements