• Kata ‘mantera’ berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu ‘manir’ atau ‘matar’ yang bermaksud jampi.
  • Dalam Kesusasteraan Melayu, mantera bermaksud segala jenis pengucapan yang mengandungi tujuan magis, pengubatan ataupun pembomohan.
  • Genre puisi ini tiada kaitan langsung dengan doa.
  • Contoh:-
Mantera Pengasih
Hei om pali
Hei hantu
Jembalang bumi
Kaupergi mengambil semangat roh si anu
Bawa dia kepada aku
Menyala seperti aku
Seperti nasi mendidih
Jika engkau tidak membawanya dia kepada aku
Seperti api yang menyala
Nasi yang mendidih
Kusumpah engkau
Derhaka engkau kepada Allah
Bukan dengan kuasa aku
Dengan kuasa Allah.

Advertisements