Dua patah kata di atas sering kita jumpa dalam penulisan. Maknanya pun sudah kita kuasai. Namun kadang-kadang, berlaku juga berlaku kesilapan kerana faktor kecuaian. Cuba lihat maksud kata tersebut dan penggunaannya dalam ayat:-

  • Wacana (discourse) bermaksud keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur ataupun penulis dan merupakan unit bahasa melebihi batas ayat. Wacana boleh terdiri daripada ayat, sejumlah ayat, bab, buku dan sebagainya yang melihat kesatuan berkaitan sesuatu pemikiran. Wacana juga merupakan perbincangan atau pertukaran idea secara lisan.
Contoh ayat:-
(1) Setiap pelajar seharusnya menguasai bidang ilmu yang diperturunkan serta menyelami wacana pemikiran gurunya.
(2) Mereka mengadakan wacana ilmu sebagai persiapan untuk menyertai Bengkel Keilmuan Siswa Muda.
  • Wahana pula bermaksud saluran atau perantaraan dan alat yang memungkinkan sesuatu dapat dilakukan, disampaikan atau dicapai.
Contoh ayat:-
(1) Kini internet menjadi wahana paling dominan dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi terkini.
(2) Lukisan kartun kadang-kadang dijadikan sebagai wahana propaganda.
Advertisements