TEMA:-

 • Sejarah permainan catur dan falsafahnya.

PERSOALAN:-

 • Kejayaan lampau menjadi pemabakar semangat.
 • Usaha mengangkat darjat keluarga melalui permainan catur.
 • Penipuan untuk mencapai impian peribadi.
 • Perpecahan keluarga kerana sikap mementingkan diri.
 • Hidup ibarat permainan catur.

NILAI:-

 • Kepatuhan pada peraturan.
 • Kerjasama.
 • Kejujuran.
 • Kegigihan.
 • Bertimbang rasa.

PENGAJARAN:-

 • Kita mestilah mematuhi peraturan dalam kehidupan.
 • Kita seharusnya menggunakan akal fikiran yang waras sebelum bertindak.
 • Kita hendaklah bersederhana dan janganlah bertindak mengikut perasaan.
 • Kita wajar bertimbang rasa dan tidak mementingkan diri sendiri sahaja.