Soalan no. 27. ( Memilih ayat yang betul)

 1. Semua guru yang sedang berkhidmat di sekolah yang baru dibuka itu.
 2. Lembu-lembu yang bertempiaran di padang itu sedang meragut rumput.
 3. Penemuan barang-barang lama di kawasan itu sangat penting kepada ahli-ahli sejarah.
 4. Kerja-kerja membaik pulih bangunan bersejarah itu dijangka menelan perbelanjaan yang besar.
 • A  I dan II
 • B  III dan IV
 • C  I, II dan IV
 • D  II, III dan IV

Analisis:

 1. Ayat I salah kerana ayat tersebut ialah ayat tergantung. (Tiada predikat)
 2. Ayat II salah kerana perkataan bertempiaran sepatutnya berkeliaran dan sepatutnya ‘ Lembu yang berkeliaran di padang itu….
 3. Ayat III dan ayat IV betul.

Jawapan untuk soalan 27 di atas ialah B iaitu III dan IV.


Advertisements