• Boleh dikatakan majoriti kata kerja yang menggunakan imbuhan meN-..-i dan meN-…-kan ialah kata kerja transitif (KKT).
 • Formula biasa penggunaan kata kerja transitif ialah : KKT ——> Objek (FN)
 • Contoh:-
 1. Dia menghadiahkan (KTT) sebuah buku (Objek)  kepada saya.
 2. Dia menghadiahi (KKT) saya (Objek) sebuah buku.
 • Sebuah buku ialah objek bergerak (berpindah daripada dia kepada saya)
 • Saya ialah objek tak bergerak.

Lihat contoh ayat di bawah:-

 • Saya melontarkan kambing itu dengan kayu. (Salah) – kerana kambing yang kena lontar…. berat!

SEPATUTNYA:

 • Saya melontarkan kayu ke arah kambing itu. ATAU
 • Saya melontari kambing itu dengan kayu.

CONTOH LAIN:-

 • Saya mengirimkan sepucuk surat kepada Ali. √
 • Saya mengirimkan Ali sepucuk surat. X
 • Saya mengirimi Ali sepucuk surat. √
 1. Ali > objek tak bergerak
 2. Sepucuk surat > objek bergerak ( berpindah tangan daripada saya kepada Ali)
Advertisements