BAHAGIAN C (45 minit)

  1. Anda mendapat tahu daripada rakan anda bahawa rakan lama anda sering ponteng kegiatan kokurikulum setelah berpindah ke sekolah baru. Anda ingin menasihatinya kerana kegiatan kokurikulum banyak manfaatnya kepada pelajar. Tulis sepucuk surat kepada rakan anda itu supaya dia menyertai kegiatan tersebut semula secara aktif.
  2. Anda sedang berbual-bual dengan rakan anda tentang amalan gaya hidup sihat. Tulislah dialog perbualan anda itu selengkapnya.
  3. Masalah pembuangan bayi semakin berleluasa. Pada pendapat anda apakah faktor-faktor yang menyebabkan fenomena ini terus menular.
  4. Amalan nilai-nilai murni perlu dipraktikkan oleh masyarakat Malaysia. Bincangkan.
  5. Masyarakat Melayu kaya dengan peribahasanya. Antaranya, ‘Air dicencang tidak akan putus’. Berdasarkan peribahasa tersebut, tuliskan sebuah cerita yang menarik.
Advertisements