Isikan tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.

  1. Pohon-pohon kayu mati itu kelihatan ………………………… apabila kawasan itu ditenggelami air.
  • A bersipongang
  • B berkemuncup
  • C berceranggah
  • D berserampang

Analisis jawapan:

  • Jawapan A (bersipongan) membawa erti bergema – bunyi, B (berkemuncup) bermaksud sejenis rumput, C (berceranggah) bermaksud bercabang-cabang – tiang, dan D (berserampang) pula bermaksud sejenis tombak yang matanya bercabang.
  • Jawapan yang paling tepat untuk dimasukkan di tempat kosong di atas ialah C – berceranggah.
Advertisements