Bilangan Sekolah
Rendah
Menengah
Jumlah
7,695
2,248
9,943
Bilangan Murid (Enrolmen)
Prasekolah
163,746
Rendah
2,899,228
Menengah
2,344,891
Jumlah
5,407,865
Bilangan Guru
L
P
Rendah
70,600
159,849
Menengah
55,571
119,696
Jumlah
126,171
279,545