Bahagian B:-

  1. Bincangkan peranan sebagai seorang pengawas sekolah untuk membantu pihak sekolah membentuk murid yang berdisiplin.

Cadangan isi:-

  • Pengawas menjadi contoh atau suri teladan kepada pelajar lain dengan penampilan diri dan  disiplin yang baik.
  • Pengawas boleh menjadi ejen perhubungan yang baik dengan semua pihak ( ibu bapa, guru, pelajar lain )
  • Pengawas boleh menjadi pemimpin kepada pelajar-pelajar lain.
  • Pengawas perlu melaksanakan tugas dengan penuh amanah dan adil serta boleh berdikari.
  • Pengawas perlu melaporkan salah laku pelajar kepada pihak guru agar tindakan segera dapat dilaksanakan.
  • Pengawas perlu patuh akan peraturan sekolah.
  • Pengawas membantu guru melaksanakan peraturan sekolah.
  • Pengawas sentiasa bertindak menjadi mata dan telinga pihak sekolah dalam menguatkuasakan peraturan.
  • Pengawas menjadi ejen yang memberikan penerangan tentang sesuatu peraturan yang akan dilaksanakan.
Advertisements