Pendahuluan:-

Kepesatan pembangunan menuntut sebuah negara membangun seperti Malaysia menguruskan sistem pelupusan sisa pepejal domestik iaitu sampah dengan efektif. Kerajaan amat komited dalam aspek berkenaan dan ini terbukti dengan kewujudan Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air serta agensi seperti Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara serta Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (PPSPPA). Terdapat juga penggubalan Dasar Teknologi Hijau Negara. Di peringkat antarabangsa, Malaysia menandatangani Protokol Kyoto 1997 bagi menangani kesan perubahan iklim dan pemanasan global ekoran daripada kesan rumah hijau. Namun di sebalik komitmen itu, beberapa perkara memerlukan perhatian dan penambahbaikan segera terutama dari segi pengurusan tapak pelupusan sisa pepejal (sampah) di negara ini.

Isi Pokok: (Implikasi yang ditanggung masyarakat)

 • Kualiti hidup masyarakat terjejas;
 1. Bau busuk daripada longgokan sampah menyebabkan rasa tidak selesa dan boleh menjejaskan kesihatan anggota masyarakat.
 2. Pandangan negatif masyarakat luar.
 • Mempengaruhi pendapatan masyarakat;
 1. Menjejaskan peluang perniagaan masyarakat setempat terutamanya kepada pengusaha-pengusaha restoran, kedai makan dan lain-lain.
 2. Membantutkan kegiatan ekonomi seperti nelayan, petani dan pengusaha pelancongan.
 3. Menyebabkan berlakunya kejatuhan nilai harta seperti tanah dan rumah kediaman.
 • Menjadi sarang vektor-vektor pembawa bakteria dan virus;
 1. Boleh menyebabkan peningkatan kes keracunan makanan dalam kalangan masyarakat.
 2. Menularnya pelbagai jenis penyakit yang berbahaya.
 • Meningkatnya kos hidup anggota masyarakat setempat;
 1. Mendapatkan rawatan dan pemulihan ahli keluarga.
 2. Terpaksa berbelanja untuk kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan.
 3. Membeli peralatan mencuci dan bau-bauan.
 • Melumpuhkan industri pelancongan;
 1. Menjejaskan sumber pendapatan daripada industri pelancongan seperti hotel, chalet dan rumah tumpangan.
 2. Menjejaskan jumlah kedatangan palancong.
 • Menjejaskan ekonomi negara;
 1. Menjejaskan pendapatan anggota masyarakat.
 2. Menjejaskan peluang pekerjaan.
 3. Meningkatkan kadar kemiskinan dalam kalangan masyarakat.