Terlalu banyak kepentingan/kebaikan/manfaat/kemaslahatan/kelebihan industri pelancongan kepada negara, antaranya:-

 1. Meningkatkan pendapatan negara melalui kemasukan wang asing.
 2. Mengurangkan masalah pengangguran dengan menyediakan peluang pekerjaan yang banyak.
 3. Meningkatkan taraf hidup rakyat.
 4. Mengurangkan jurang pendapatan antara golongan kaya dengan yang berpendapatan rendah.
 5. Meningkatkan kemudahan prasarana negara seperti sistem pengangkutan, perhotelan, perkhidmatan dan kesihatan.
 6. Mempromosikan negara kita ke peringkat global.
 7. Meningkatkan perkembangan industri sampingan seperti industri kraf tangan, restoran dan pusat peranginan.
 8. Menjalinkan hubungan diplomatik yang lebih baik dengan negara-negara lain.
 9. Merangsang pertumbuhan ekonomi negara melalui sektor perhotelan, perkhidmatan, pengangkutan, kesihatan dan pertanian.
 10. Meningkatkan penguasaan bahasa asing dalam kalangan penduduk negara.
 11. Meningkatkan pengetahuan rakyat tentang budaya dan ketamadunan bangsa asing.
 12. Menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan dalam kalangan rakyat.
 13. Mengurangkan kadar kemiskinan rakyat.
 14. Mengurangkan kadar kes jenayah.
 15. Membantu negara mencapai wawasan 2020.
Advertisements