Archive for Mac 6, 2011


Disebabkan kita sering berbahasa pada setiap masa, maka perkara-perkara biasa dan lumrah acap kali kita abaikan. Sikap kita ini kadang-kadang boleh merugikan diri sendiri. Cuba kita teliti istilah-istilah biasa di bawah, cuba komen sedikit…!

 • PENGGANDAAN
 1. Proses membentuk kata baru dengan mengulang kata dasar.
 2. Pengulangan ini kadang-kadang melibatkan penambahan imbuhan dan perubahan bunyi.
 • PEMAJMUKAN
 1. Proses merangkaikan dua kata dasar untuk membentuk kata majmuk.
 2. Contoh kereta + api menjadi kereta api.
 • PENANDA WACANA
 1. Perkataan atau frasa yang digunakan untuk menghubungkan atau mengaitkan dua ayat.
 2. Contoh penanda wacana ialah justeru, hal ini demikian, selain itu, seterusnya…  .
 • PERIBAHASA
 1. Susunan kata yang indah yang mempunyai makna yang tertentu.
 2. Peribahasa terbahagi kepada pepatah, simpulan bahasa, bidalan, dan perumpaan.
 • PENJODOH BILANGAN
 1. Kata yang digunakan bersama-sama kata bilangan untuk benda-benda konkrit.
 • KATA BANYAK MAKNA
 1. Perkataan yang mempunyai makna lebih daripada satu.
 2. Contohnya kata alamat mempunyai lebih daripada satu makna, iaitu:-

alamat > tempat tinggal

alamat > tanda / petunjuk

 • ANTONIM
 1. Perkataan berlawanan makna.
 • SINONIM
 1. Perkataan yang sama makna

Metafora dan hiperbola merupakan gaya bahasa perbandingan dalam karya puisi mahupun prosa. Banyak pelajar keliru tentang maksud dan penggunaan dua gaya bahasa ini. Sebenarnya:-

Metafora ialah:-

 1. Gaya bahasa perbandingan yang tiada kaitan antara kata pertama dengan kata keduanya.
 2. Biasanya terdiri daripada dua patah kata/perkataan.
 3. Contoh:-
 • Laut darah (laut dan darah tiada kaitan)
 • Kota derita (kota dan derita tiada kaitan; biasanya kota maju, kota moden ..)
 • Perigi neraka (perigi dan neraka tiada kaitan; biasanya perigi tua, perigi buta…)
 • Ombak kehidupan (ombak dan kehidupan tiada kaitan; biasanya ombak besar, ombak pantai ….)

Hiperbola ialah:-

 1. Gaya bahasa perbandingan yang keterlaluan atau melampau.
 2. Digunakan untuk menunjukkan maksud berlebih-lebihan.
 3. Contohnya:-
 • Tuah dan Jebat bertikam tujuh hari tujuh malam.
 • Semut menari bergoncang bumi.
 • Hatiku dilambung gembira.
 • Tengking ayah bagaikan halilintar.