Disebabkan kita sering berbahasa pada setiap masa, maka perkara-perkara biasa dan lumrah acap kali kita abaikan. Sikap kita ini kadang-kadang boleh merugikan diri sendiri. Cuba kita teliti istilah-istilah biasa di bawah, cuba komen sedikit…!

 • PENGGANDAAN
 1. Proses membentuk kata baru dengan mengulang kata dasar.
 2. Pengulangan ini kadang-kadang melibatkan penambahan imbuhan dan perubahan bunyi.
 • PEMAJMUKAN
 1. Proses merangkaikan dua kata dasar untuk membentuk kata majmuk.
 2. Contoh kereta + api menjadi kereta api.
 • PENANDA WACANA
 1. Perkataan atau frasa yang digunakan untuk menghubungkan atau mengaitkan dua ayat.
 2. Contoh penanda wacana ialah justeru, hal ini demikian, selain itu, seterusnya…  .
 • PERIBAHASA
 1. Susunan kata yang indah yang mempunyai makna yang tertentu.
 2. Peribahasa terbahagi kepada pepatah, simpulan bahasa, bidalan, dan perumpaan.
 • PENJODOH BILANGAN
 1. Kata yang digunakan bersama-sama kata bilangan untuk benda-benda konkrit.
 • KATA BANYAK MAKNA
 1. Perkataan yang mempunyai makna lebih daripada satu.
 2. Contohnya kata alamat mempunyai lebih daripada satu makna, iaitu:-

alamat > tempat tinggal

alamat > tanda / petunjuk

 • ANTONIM
 1. Perkataan berlawanan makna.
 • SINONIM
 1. Perkataan yang sama makna
Advertisements