SOALAN PMR (2005 – 2010): BAHAGIAN NOVEL

TAHUN

ASPEK YANG DISOAL

2005

Latar masa, tempat dan masyarakat (Berdasarkan novel Tg 1 – 3)

2006

Perbandingan antara watak utama dengan watak sampingan ( Novel Tg 3)

2007

4 peristiwa yang berkaitan pengajaran Bantu-membantu (Novel Tg 2 & 3)

2008

3 Latar tempat (Novel Tg 3)

2009

3 peristiwa berkaitan persoalan (Novel Tg 3)

2010

3 peristiwa berkaitan nilai kegigihan ( Novel Tg 3)

2011

????????????????
Advertisement