TEMA:

 • Kesedaran tentang menjaga kelestarian alam semula jadi akan mendatangkan manfaat yang banyak kepada kehidupan manusia.

PERSOALAN:-

 • Kesedaran masyarakat tentang kepentingan menjaga alam sekitar.
 • Kurangnya kesedaran masyarakat tentang kepentingan tumbuhan kepada manusia.
 • Penyebaran fitnah dalam masyarakat.
 • Manusia dan makhluk lain saling berhubungan.
 • Berfikiran secara rasional.
 • Tidak terburu-buru mempercayai sesuatu cerita.
 • Cintailah alam sekitar.
 • Kepercayaan tentang perkara-perkara tahyul.
 • Kasih sayang seorang ibu.
 • Berazam dan bercita-cita tinggi.