Dahulu parang sekarang besi,
Dahulu sayang sekarang benci.

39. Unsur gaya bahasa yang terdapat dalam kedua-dua baris pantun di atas ialah..

  • A personafikasi
  • B metafora
  • C anafora
  • D epifora

JAWAPAN: C (Pengulangan kata depan)

 
Advertisements