BAHAGIAN C [ 40 markah ]

Pilih satu daripada soalan di bawah. Tulis suatu karangan yang panjangnya lebih daripada 180 patah perkataan.

  1. Sewaktu kecil, anda pernah melalui suatu peristiwa yang melucukan yang tidak dapat anda lupakan hingga hari ini. Ceritakan pengalaman anda itu.
  2. Andaikan anda sidang redaksi majalah sekolah anda. Anda telah diminta untuk mewawancara seorang tokoh Ibu Mithali untuk mengetahui rahsia beliau dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya sehingga berjaya. Tulis wawancara anda selengkapnya.
  3. Masalah keracunan makanan di kantin sekolah banyak berlaku dewasa ini. Huraikan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.
  4. Masyarakat memainkan peranan penting mengelakkan kejadian pecah rumah di kawasan kejiranan mereka. Berikan pendapat anda.
  5. Peribahasa “Hati gajah sama dilapah, hati nyamuk sama dicecah” penting untuk kestabilan dan keharmonian negara. Tulis sebuah karangan berdasarkan peribahasa ini.