Berikut ialah peribahasa yang membawa maksud melakukan dua pekerjaan dalam sesatu masa. 

  • Sambil berdiang nasi masak.
  • Belayar sambil memapan.
  • Berkayuh sambil bertimba.
  • Sambil menyelam minum air.