Setiap ayat di bawah mengandungi kesalahan dalam tatabahasa. Cuba betulkan kesalahan tersebut.

1.  Andaikata kau menjadi bulan, biar aku menjadi pungguknya.

2.  Perabot itu diperbuat dari kayu jati.

3.  Saya mengunjungi sepupu saya di Johor Bharu.

4.  Tolong emelkan senarai harga barang itu dengan segera.

5.  Finas telah menghantar sepuluh orang deligasi ke Festival Filem Cannes.

6.  Banyak premis-premis perniagaan mengadakan jualan murah sempena musim perayaan.

7.  Berbanyak terima kasih saya ucapkan kepada para panel hakim kerana sudi berkongsi pandangan pada petang ini.

8.  Pertemuan Sasterawan Nusantara ke-XII telah diadakan di Kuala Lumpur pada tahun lepas.

9.  Kempen anti-dadah di seluruh negara telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia.

JAWAPAN:

1. Andaikata > Andai kata, kau menjadi > kaumenjadi

2. dari > daripada

3. Johor Bharu > Johor Bahru

4. emelkan > e-melkan

5. deligasi > delegasi

6. Banyak premis-premis > Banyak premis

7. Berbanyak > Berbanyak-banyak

8. ke-XII > ke XII

9. anti-dadah > antidadah

Advertisements