Libat membawa maksud membebat, melipat atau membelit.

Melibati bermaksud memasuki sesuatu kegiatan, menyertai. Contoh ayat, dia melibati diri dalam kerja amal.

Melibatkan pula bermaksud menyebabkan terlibat (terbabit) atau membabitkan. contoh ayat, Pergaduhan itu melibatkan dua orang pelajar senior.

Pelibatan/penglibatan juga hampir sama maksudnya dengan kata melibati. Pelibatan/penglibatan bermaksud perihal melibatkan diri sama ada persatuan atau dalam sesuatu perkara. Contoh ayat:-

  • Pelibatan beliau dalam NGO mendapat sokongan penuh daripada ahli keluarga.
  • Penglibatan Amerika dalam kancah politik Pakistan dianggap sia-sia.
Advertisements