Dari tahun 2005 – 2010, soalan novel adalah seperti berikut:-

  • 2005  – latar masa, latar tempat dan latar masyarakat.
  • 2006  – Perbandingan antara watak utama dengan watak sampingan.
  • 2007  – Contoh peristiwa daripada pengajaran saling membantu.
  • 2008  – Latar tempat.
  • 2009  – Contoh peristiwa daripada persoalan yang diberi.
  • 2010  – Contoh peristiwa daripada nilai yang diberi.