MAKLUMAN KEPADA PELAJAR 3 DELTA DAN 3 GAMMA

1. Anda dikehendaki menulis satu karangan yang panjangnya lebih daripada 250 patah kata tentang tajuk di bawah:-

  • Huraikan tentang kepentingan/kemaslahatan/kebaikan/kelebihan/manfaat penggunaan internet dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

2. Dengan merujuk Modul Bahasa Melayu Tg. 3, anda diminta menyiapkan latihan pada muka surat 91 – 95. Jawapan hendaklah ditulis dalam modul tersebut.

Tugasan hendaklah DISIAPKAN sebelum 8 Jun 2011. Kelas Bahasa Melayu untuk Program Perkampungan Ilmu akan diadakan pada hari Rabu, 8 Jun 2011, ┬ájam 8.00 – 10.30 malam, bertempat di Dewan Kuliah.