4(a)

  • Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, jelaskan sebab-sebab novel itu dapat menimbulkan kesedaran kepada pembaca. ( 7 markah )

4(b)

  • Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu peristiwa yang memaparkan nilai keberanian dalam setiap novel. ( 8 markah )
Advertisements