Kosa kata bahasa Melayu banyak mempunyai kata yang hampir sama bunyi sebutannya tetapi amat berbeza dari segi maknanya. Lihat beberapa contoh kata di bawah:-

 • tatap bermaksud melihat atau menengok.
 • ratap bermaksud menangis.
 • bergabung bermaksud bersatu atau berkumpul.
 • berkabung bermaksud berdukacita atau bersedih.
 • menonton bermaksud melihat.
 • menuntun bermaksud memimpin.
 • golong bermaksud kumpulan atau kelompok.
 • gulung bermaksud melipat benda lebar seperti tikar.
 • mengaji bermaksud membaca kitab atau al-Quran.
 • mengkaji bermaksud menyelidik atau meneliti secara mendalam.
 • rasmi bermaksud formal atau mengesahkan.
 • resmi bermaksud biasa atau semula jadi.
 • dukung bermaksud mengangkat, memikul.
 • dokong bermaksud sejenis buah seakan-akan buah langsat.
 • tonggak bermaksud tulang belakang atau bahagian penting.
 • tunggak bermaksud tertunda, tertangguh atau belum dijelaskan.
 • semesta bermaksud seluruh alam.
 • semester bermaksud tempoh atau penggal.
 • taksir bermaksud kira atau hitung.
 • tafsir bermaksud terjemahan maksud sesuatu.
 • tempoh bermaksud jangka masa.
 • tempuh bermaksud redah, hadapi atau melanggar.


Advertisements