• Kata Majmuk terhasil daripada proses menggabungkan dua kata dasar dengan tujuan membentuk kata lain yang mempunyai makna yang berlainan dengan kedua-dua patah perkataan asal.
 • Diejakan secara terpisah, namun wujud juga kata majmuk yang diejakan secara rapat kerana telah mantap penggunaannya.
 • Jenis kata majmuk:-
 1. Rangkai kata bebas ( rukun tetangga, pasar raya, kereta api, kapal selam )
 2. Istilah ilmiah ( deria rasa, hitung panjang, titik buta, cari gali, temu duga, parasit eksternal )
 3. Mendukung maksud kiasan ( anak emas, berat tangan, bulan madu, lipas kudung )

KESALAHAN BIASA KATA MAJMUK

 • temuramah sepatutnya temu ramah
 • aturcara sepatutnya atur cara
 • urusetia sepatutnya urus setia
 • janakuasa sepatutnya jana kuasa
 • ubahsuai sepatutnya ubah suai
 • tengahari sepatutnya tengah hari
 • campur-aduk sepatutnya campur aduk
 • lebuhraya sepatutnya lebuh raya
 • jawatan-jawatan kuasa sepatutnya jawatankuasa-jawatankuasa
 • pesuruh jaya sepatutnya pesuruhjaya
 • antara bangsa sepatutnya antarabangsa


Advertisements