Sering sangat berlaku kekeliruan ketika mengeja sesetengah perkataan. Hal ini bukan sahaja terjadi kepada para pelajar bahkan masyarakat umum juga. Disebabkan sikap memandang mudah, maka gejala sebegini terus berlaku. Para pelajar dan anggota masyarakat pengguna bahasa mestilah prihatin dan peka akan sistem ejaan bahasa Melayu yang telah lama digubal. Antara contoh kesalahan ejaan yang lumrah terjadi ialah:-

 1. merbahaya sepatutnya > berbahaya
 2. tauladan sepatutnya > teladan
 3. keretapi sepatutnya > kereta api
 4. aturcara sepatutnya > atur cara
 5. mendokong sepatutnya > mendukung
 6. mempastikan sepatutnya > memastikan
 7. mengkebumikan sepatutnya > mengebumikan
 8. menyonteng sepatutnya > menconteng
 9. menyintai sepatutnya > mencintai
 10. mensasarkan sepatutnya menyasarkan
 11. kasih-sayang sepatutnya > kasih sayang
 12. jawatan kuasa sepatutnya > jawatankuasa
 13. keibu-bapaan sepatutnya > keibubapaan
 14. lebuhraya sepatutnya > lebuh raya
 15. mempastikan sepatutnya > memastikan
 16. anti-dadah sepatutnya > antidadah
 17. ko-kurikulum sepatutnya > kokurikulum
 18. perlantikan sepatutnya > pelantikan
 19. urusetia sepatutnya > urus setia
 20. perabut sepatutnya > perabot
 21. pelakun sepatutnya > pelakon
 22. tips sepatutnya > tip
 23. Ramadhan sepatutnya > Ramadan
 24. hajjah sepatutnya > hajah
 25. beterbangan sepatutnya > berterbangan
 26. jurukur sepatutnya > juruukur
 27. mampan sepatutnya > mapan
 28. muslimah sepatutnya > muslimat
 29. juru wang sepatutnya > juruwang
 30. ilmuan sepatutnya > ilmuwan

dan banyak lagi…….