• TEMA

Mengisahkan tema penderitaan batin anak nelayan (Mir) yang mengalami konflik jiwa kerana rumahnya yang terletak di tepi pantai akan dirobohkan untuk didirikan tempat peranginan. Mir juga kasihan akan bapanya yang akan hilang tempat tinggal dan punca mata pencarian sebagai nelayan. Mir juga kehilangan ibunya ketika melahirkannya.

 • PERSOALAN
 1. Keadaan kehidupan nelayan yang serba kekurangan.
 2. Projek pembangunan di tepi pantai akan menyebabkan pencemaran laut.
 3. Berdoa dan menyerahkan diri kepada Tuhan ialah jalan terbaik untuk ketenangan jiwa.
 4. Sahabat yang baik akan bersama-sama kita sepanjang masa.
 5. Pembangunan di kawasan tepi pantai perlu dipantau agar tidak menjejaskan punca pendapatan nelayan.
 • LATAR TEMPAT
 1. Laut – tempat ayah Mir mencari rezeki.
 2. Rumah panjang
 3. Rumah Hakimah
 4. Di kampus – tempat Mir dan Hakimah belajar
 5. Tepi pantai
 • LATAR MASYARAKAT
 1. Masyarakat nelayan
 2. Masyarakat penyayang
 3. Masyarakat yang kuat pegangan agama
Advertisements