Bahagian C

Pilih dua  daripada lima tajuk karangan di bawah dengan teliti dan tulislah karangan-karangan itu pada kertas kajang bersaiz A4. Karangan itu hendaklah dihantar pada 4 September 2011. Panjang karangan anda hendaklah lebih daripada 250 patah kata.

  1. Masalah pencemaran udara akan menjejaskan kesihatan penduduk. Huraikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini.
  2. Komputer memainkan peranan penting dalam bidang pelajaran dewasa ini. Tulis karangan tentang kepentingan komputer.
  3. Kelas tuisyen penting kepada pelajar. Berikan pendapat anda.
  4. Kepentingan industri pelancongan di negara kita. Nyatakan dengan lengkap.
  5. Amalan perkongsian kereta penting kerana banyak manfaatnya. Bincangkan.
Advertisements