BM 1 PMR 2007

No. Soalan 21:

Buah mangga yang masak ranum itu kami telah petik untuk dibuat jus.
A. telah dipetik oleh kami
B. kami telah memetik
C. telah kami petik
D. kami telah petik

Jawapannya: ? Pastinya C…! – Ayat tu kan ayat pasif diri pertama, – kata ganti nama diri ‘kami’ dengan kata kerja pasif ‘petik’ mesti rapat / beriringan…? “Frasa bentuk terikat”

 

 
Advertisements