Pendahuluan:

 • Gejala ponteng sekolah semakin berleluasa dan membimbangkan semua pihak.
 • Gejala ini merupakan suatu budaya yang negatif dan amat merugikan.

Faktor -faktor berlakunya gejala ponteng sekolah:-

 • Pelajar tidak berminat untuk belajar – mereka beranggapan bahawa dunia persekolahan amat membosankan.
 • Pengaruh rakan sebaya – tidak bijak memilih kawan.
 • Kurang kesedaran betapa pentingnya pelajaran untuk masa depan.
 • Suasana sekolah yang tidak berjaya menarik minat pelajar.
 • Beban pelajaran yang ditanggung oleh pelajar sangat berat.
 • Pelajar terlalu mementingkan hiburan dan kebebasan.
 • Kurangnya kerjasama antara ibu bapa dengan guru.
 • Ibu bapa dan penjaga yang tidak mengambil berat tentang anak-anak.
 • Pengajaran dan pembelajaran yang membosankan.
 • Pelaksanaan peraturan dan disiplin sekolah yang terlalu ketat dan mengongkong.
 • Persekitaran sekolah yang membantu aktiviti ponteng seperti sekolah di kawasan pusat bandar, sekolah tidak mempunyai pagar yang sesuai, dll.
 • Persekolah yang terlalu mementingkan peperiksaan.
 • Pengaruh negatif media massa’
 • Peningkatan masalah sosial dan penagihan dadah dalam kalangan pelajar.
 • Lemahnya langkah pengawalan oleh pihak sekolah.
 • Anggota masyarakat yang tidak bersungguh-sungguh bekerjasama membanteras gejala ponteng sekolah.
 • Pihak berkuasa tidak bersungguh-sungguh berusaha membasmi gejala ponteng.
 • Hukuman setimpal yang boleh menakutkan pelajar ponteng tiada.